Stopp i arbeidet med skredsikring

Arbeidet i Ågothammaren vert avslutta for året.

Frå fjellreinsking i Ågothammaren over Eikesdalsvegen.   Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nyheter

Snø, is og låge temperaturar gjer at det ikkje lenger er mogleg for Visinor Fjell AS å halde fram med fjellreinsken i Ågothammaren over Eikesdalsvegen. Arbeidet blir difor avslutta for året og vegen blir open for fri ferdsel.