Nå skal det legges nye planer for fortetting i Molde

Fylkeskommunen skal bruke Molde sentrum i en fortettingsstudie.

BOR SENTRUMSNÆRT: Molde kommune har boligområder som ligger nært til sentrum. I dag bor det rett i underkant av 2000 personer i en gangavstand på 10 minutter fra Rådhusplassen. 

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune har i forbindelse med fylkesstrategi for attraktive byer og tettsteder, satt i gang en casestudie i en by og et tettsted i Møre og Romsdal. Studien blir gjennomført i Molde og i Skei/Surnadal. Oppstart er i desember 2021 og skal etter plana være ferdig våren 2022.