Dette er de nye koronatiltakene

Regjeringen innførte torsdag nye tiltak og anbefalinger for å hindre spredningen av den nye koronavarianten omikron.
Nyheter

Nasjonale tiltak:

* Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Hold gjerne en meters avstand der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.

* Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

* Det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

Tiltak som tiltak alt er innført for å hindre spredning av omikron:

* Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

* Smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.

* Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.

* Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Påbud/krav i Oslo-området

* Munnbindpåbud på steder der det ikke er mulig å minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Påbud om hjemmekontor: Arbeidsplasser skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

* Maks 100 personer samlet på private arrangementer på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler.

* Serveringssteder og arrangører får plikt til å registrere gjester.

* Bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

* Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

* Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

* Tiltakene gjelder i Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn.