- Anbefaler at det jobbes videre med å gjennomføre Møreaksen

Statens vegvesen vil jobbe videre med Møreaksen, slås det fast i en pressemelding etter at ny rapport er klar.

Julsundbrua: Illustrasjonen viser den planlagte brua over Julsundet på Møreaksen. Illustrasjon: Rambøll/Statens vegvesen  Foto: Illustrasjon: Rambøll / Statens vegvesen

Nyheter

Samferdselsdepartementet, ved daværende statsråd Knut Arild Hareide, ga Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løsninger innenfor Romsdalsaksen.