Norsk Folkehjelp Nesset investerer i folk og utstyr:

– Vi er klare til innsats

Norsk Folkehjelp Nesset har i løpet av det siste året investert bortimot én million kroner i nytt utstyr som skal gjøre de enda mer effektive når alarmen går.

HJELPERE: Norsk Folkehjelp Nesset har mange hjelpere til rådighet når det oppstår behov for hjelp. Her er noen av dem samlet foran noe av utstyret i snøværet tirsdag kveld.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Nyinvesteringene følges opp med opplæring av medlemmene slik at de er klare for best mulig innsats når det måtte være bruk for dem.