Vegsak enda med deponidebatt – trigga av ordet «foreløpig»

Raudsand-sak i formannskapet: Formuleringa «Det er foreløpig ikke planlagt å etablere deponiet for farlig avfall» skapte reaksjonar.

Bergmesteren Raudsand: Veidekke søker dispensasjon for vegløysing - den politiske debatten tok også andre spor. Bildet er tatt tidlegare  Foto: ØIVIND LEREN

Nyheter

Saka med overskrift «Kristenvikvegen, Raudsand» gjeld søknad frå Veidekke om dispensasjon for vegløysing, men vart i formannskapet tysdag utgangspunkt for debatt med deponi-tematikk.