Ordførar Torgeir Dahl om kommunestyret i Molde:

Vil kutte frå 59 til 45 – men fasiten kan bli annleis

Dahl meiner kommunestyret bør krympast med 14 representantar. Men fleirtalet i formannskapet går for eit anna tal.

Mange: Molde kommunestyre har no 59 medlemmer. Neste periode vert det færre - debatten går om nytt antal. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: Kommune-TV Molde

Nyheter

Trass i støtte frå ein uvanleg konstellasjon, fekk forslaget frå ordførar Torgeir Dahl (H) berre 3 stemmer da sak om fastsetting av talet på representantar etter kommunestyrevalet i 2023 var til behandling i formannskapet tysdag.