Frykter flere innleggelser - øker beredskapen i Ålesund

De siste par ukene har gjennomsnittsalderen for personer som har testa positivt på Covid-smitte i Møre og Romsdal økt fra 19 til 36 år. Det bekymrer administrerende direktør i helseforetaket Øyvind Bakke.

Øyvind Bakke, adm.dir., adm. dir. administrerende direktør for Helse Møre og Romsdal, Bilde tatt etter styremøtet 22. september 2021 i HMR sitt administrasjonsbygg på Åse i Ålesund. FOTO: MARIT HEIENE  

Nyheter

Administrerende direktør i helseforetaket, Øyvind Bakke, peker på at høgere alder gir større risiko for å utvikle alvorlig covidsykdom, og dermed behov for sykehusinnlegging.