Molde er pilot:

Deler ut proffe selvtester – slik får man tilgang

Molde er med i et prøveprosjekt der innbyggere kan få tilgang til sikre selvtester via arbeidsplassen. Nå etterlyses villige arbeidsgivere. Skoler og barnehager får også tilbudet.

ØNSKER ARBEIDSGIVERE TIL PILOTPROSJEKT: Marit Teigen Hauge (t.v.) og Ingeborg Andersen i Molde kommune er klare til å dele ut 6000 selvtester via arbeidsgiverne i Molde kommune. Selvtestene bestilles på kommunens nettsider og hentes i Molde rådhus.   Foto: Molde kommune

En antigen selvtest trenger en million virus for å slå ut positivt, mens PCR- testene bare trenger 40 virus.

Marit Teigen Hauge, ass. kommuneoverlege  
Nyheter

Det er såkalte PCR-tester som nå skal deles ut til arbeidsgivere i Molde. Dette er samme type tester som tas på teststasjonen.

Opplegget er at arbeidsgivere som ønsker å delta, skal dele ut selvtestene til sine ansatte. Disse tester så seg selv eller et familiemedlem ved symptomer på korona, skriver kommunen i en pressemelding mandag.

6.000 tester

Molde kommune skal dele ut 6.000 gratis PCR-tester. De oppfordrer nå arbeidsgivere til å melde interesse for å være med på prosjektet.

Målet er å korte ned tiden den enkelte må være hjemme fra jobb på grunn av symptomer og ventetid på prøvesvar, skriver kommunen.

Mye sikrere

De såkalt antigene selvtestene som mange nå bruker for å teste seg hjemme, gir bare en pekepinn på om du kan ha korona. Hvis du tester positivt på en slik test, må du bestille time på teststasjonen for å få et sikkert resultat.

– PCR-testene er en langt sikrere testmetode. Mens en antigen selvtest trenger en million virus for å slå ut positivt, trenger PCR- testene bare 40 virus, sier assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge.

Målet med prøveprosjektet er at flere skal få sikkert resultat så fort som mulig.

Må analyseres på mikrobiologen

Den som bruker en PCR-selvtest, må bestille ordinær time på teststasjonen og levere inn selvtesten til avtalt tid, opplyser kommune. Så sender teststasjonen prøven til mikrobiologen for analyse. Den som har tatt testen, må logge seg inn på helsenorge.no på vanlig måte for å få svar på prøven.

Kommunen mener denne løsninga er bedre enn at den enkelt må bestille time på teststasjonen. Grunnen er at selvtestene tas i omgivelser man føler seg trygg i, på et tidspunkt som passer den enkelte, og med mindre tidsbruk enn ved vanlig timebestilling til testing.

Dette kan være spesielt viktig ved utbrudd på en arbeidsplass, påpekes det i meldinga.

Passer for små barn

Teigen Hauge sier at selvtesting med PCR også egnere seg godt for små barn.

– Barnet kan snyte seg i et papir, og testpinnen dras gjennom snørret, forklarer hun.

Kommunen har også lagt ut noen filmer der man kan se hvordan barn og voksne kan utføre en PCR-test på seg sjøl.

Foreldre får tilbud om PCR-testene via skolene og barnehagene i kommunen.

Gratis selvtesting med PCR er et prøveprosjekt som Molde kommune gjennomfører i samarbeid med mikrobiologisk avdeling i Helse Møre og Romsdal. Prosjektet er basert på gode erfaringer fra blant annet Sverige og Storbritannia.

Ber bedrifter melde seg

Molde kommune etterlyser altså bedrifter som vil delta i prøveprosjektet. De kan melde seg på via skjema på kommunens hjemmesider.

Virksomhetene som deltar, henter en selvtest per ansatt i Molde rådhus til avtalt tid, og deler ut selvtestene til sine ansatte. Det er bare arbeidsgivere som kan bestille selvtester nå, ikke privatpersoner, skriver kommunen.