Ber om fortgang i gang- og sykkelvegprosjekt

KrF-politiker Svein Atle Roset etterlyser nok en gang fortgang i arbeidet med å få på plass gang og sykkelveg langs fylkesveg 62 fra Eidsvåg til Rød.

Ønsker fortgang: Svein Atle Roset (KrF) ønsker fortgang i arbeidet med å fullføre gang- og sykkelvegen fra Eidsvåg til Rød.   Foto: SIGMUND TJELLE

Nyheter

(Driva:) Beboerne langs den sterkt trafikkerte fylkesvegstrekninga fra Hargaut i Eidsvåg til Jevika på Rød har ved flere anledninger etterlyst gang- og sykkelveg. Nesset kommune jobbet i perioden 2015 til 2019 for å få prosjektet på plass. Det ble gjort ferdig nødvendige reguleringsplaner og gjennomført grunnundersøkelser. Prosjektet ble omtalt som "gryteklart".