– Nyskulen vil inspirere og begeistre

Gleda var stor hos elevar, lærarar og foreldre da nyskulen på Batnfjordsøra vart offisielt opna torsdag kveld.

KLIPTE SNORA: Ordførar Knut Sjømæling vart assistert av rektor Mari Unhjem og leiar i ungdomsrådet, Ola Fredriksen Orset da snora skulle klippast.  Foto: Sigmund Tjelle

– No er vi samla under same tak. Veldig bra

Rektor Mari Unhjem
Nyheter

– Ein festdag! Vi har jobba lenge for å få dette til. Eg håper den nye skulen vil bidra til at vi også framover kan vise til gode resultat ved Batnfjord skule!