Kriseteamet i aksjon:

– Mange er berørt, også barn

Stiller opp der det er behov for støttande samtalar, mellom anna på politihuset.

Prest Magne Furuseth., leiar i Molde kommunes kriseteam. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

– Vi er inne og formidlar støtte til berørte, først og fremst i form av samtalar. Det seier Magne Furuseth, prest og leiar for Kriseteamet for omsorgsberedskap i Molde kommune.