Nedlagd trygdeheim kan bli ny skule

Tresfjord friskule i Vestnes tek sikte på oppstart hausten 2022. Eit av alternativa til skulebygg er den nedlagde trygdeheimen i bygda.

Ny skule? Tresfjord trygdeheim i Vestnes.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

(Smp) Det skriv Bygdebladet.