Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Vil vite kva kommunen har gjort etter klagebehandling

Ber Molde kommune forklare kva som er gjort, etter klagebehandlinga på kutt i tenester for personar med utviklingshemming.
Nyheter

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har kalla Molde kommune inn til møte om kommunen sine helse- og omsorgstenester til personar som har ei utviklingshemming. Det melder Statsforvaltaren på sine nettsider.