Små øyer og kystsamfunn skal få gratis ferge neste år

De minste fergesambandene skal bli gratis i løpet av neste år, lover regjeringen. 30 millioner kroner settes av i første omgang.
Nyheter

(smp.no:) Lovnaden kom i Hurdalsplattformen: Det skal bli gratis å reise med ferger som har færre enn 100.000 passasjerer årlig. Det skal innfris alt neste år, lover finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).