Nye Veier ser at E136 er svært viktig for varetransporten inn og ut av fylket

– Mer beroliget for anleggsstart innen seks år

Nye Veier gir ingen løfter om når utbedringen av E136 kan gjennomføres, men ser behovet. - Jeg er mer beroliget enn før ved at Nye Veier ser flaskehalsene i Romsdalen som må utbedres raskt, sier lederen i Romsdal regionråd, Torgeir Dahl.

Håper på rask anleggsstart: Samferdselspolitikerne, representert ved Torgeir Dahl, Anders Riise og Kristin Sørheim, håper utbedringen av E136 i Romsdalen kommer i gang i løpet av de nærmeste seks åra.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Nye Veier AS har fått oppdraget med å utbedre europaveg 136 på strekningen Vestnes til Dombås. På E136 gjennom Romsdalen er behovet for utbedringer stort. Onsdag forklarte direktøren for planlegging og drift i Nye Veier AS, Finn Aasmund Hobbesland, hvordan selskapet vurderer vegprosjekt som skal gjennomføres.