Ber innbyggerne koke drikkevannet

Beboere fra Bergset og ut til Hustad, Farstad og Skarset i Hustadvika kommune anbefales fortsatt å koke drikkevannet.

Hustadvika kommune ber innbyggere i deler av kommunen om å koke drikkevannet.   Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Myklebust

Nyheter

Kommunen opphevet mandag kokevarselet for beboere i området mellom Ås og Bergset.

– Årsakene er at disse nå får vann fra Eide vassverk, sier Stian Hustad, leder i driftsavdelinga i Hustadvika kommune.

Misfarget vann

Beboere i område fra Bergset og ut til Hustad, Farstad og Skarset anbefales imidlertid fortsatt å koke drikkevannet. Årsaken er at vannet er misfarget, det vil si har et såkalt høgt fargetall.

– Men det er viktig understreke at vannet kun er misfarget, det er ikke bakterier. Vannet er renset, og desinfisert med klor og UV-stråling. Men for å være 100 prosent sikker anbefaler vi at drikkevannet kokes til vi har bedre oversikt, sier Hustad.

To kilder

Kokevarselet ble innført fra 14. oktober, etter at store nedbørsmengder førte til mye avrenning fra jord og leire i drikkevannet, noe som førte til misfargingen. I tillegg til avrenningen har det gått et jordras i Trollvannet, som er en av drikkevannskildene.

– I en normalsituasjon har vi to drikkevannskilder, Herskarvannet og Trollvannet. Vannet fra disse to kildene blir normalt blandet. Trollvannet har det blankeste vannet, men brukes ikke nå på grunn av raset. Det gjør altså at vi ikke får blandet inn det blanke vannet fra Trollvannet inn i vannet fra Herskavannet. Det gir et høgt fargetall, sier Hustad.

– Hvor lenge vil kokevarselet gjelde?

– Det gjelder inntil videre. Når det kan oppheves er vanskelig si. Vi skal ha møte med mattilsynet i dag, og avventer tilbakemelding derfra. Vi legger ut oppdatering av situasjonen på hjemmesiden til kommunen, sier Hustad.

Få klager

Kommunen har plassert vanntanker på 1000 liter med drikkevann hos Hustad fengsel, Hustad skole og Hustad barnehage. Men de private husstandene må altså koke drikkevannet selv.

– Hvordan har innbyggerne reagert på situasjonen?

– Det har gått veldig fint. Vi har sendt ut varslinger og oppdateringer på SMS og vært nøye med å oppdatere informasjonen på nettsida. Det har vært veldig få klager eller spørsmål, sier Hustad.