Molde kommune går mot et minus på 30 mill. kroner i 2021:

Bruker 65 mill. kroner mer enn budsjett: – Håper inntektene kan redde oss igjen

Økte inntekter ser ut til å redusere merforbruket noe i 2021, men er ikke nok til å gå i balanse, advarer økonomisjefen i Molde kommune. Politikerne har fortsatt tro på at det løser seg.

Får tøff oppgave: De 59 kommunestyrerepresentantene i nye Molde må forholde seg til et budsjett som så langt styrer mot et minus på 30 mill. kroner i 2021.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Økonomirapporten for årets første åtte måneder viser en årsprognose på 30,2 mill. kroner i totalt merforbruk.