Mintes med ett minutts stillhet

Kommunestyret i Gjemnes mintes kommunestyrerepresentant og tidligere ordfører Odd Steinar Bjerkeset med ett minutts stillhet.

MINTES: Mangeårig kommunestyrerepresentant og ordfører i Gjemnes, Odd Steinar Bjerkeset, ble minnet med ett minutts stillhet i kommunestyret.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det var under tirsdagens kommunestyremøte ordfører Knut Sjømæling tok ordet for å minnes Bjerkeset som representerte Kristelig Folkeparti i kommunestyret gjennom 38 år. I 12 av årene var han ordfører.