Eldrerådet protesterer mot kutt i eldreomsorgen:

– Helt feil rekkefølge

– Feilen er at man tenker at penger må spares nå, og så skal man se på hva man får til etterpå. Det sier Kjell Bugge i Molde eldreråd om politikernes vedtak om å kutte 16 sjukeheimsplasser på Kirkebakken og fryse antall plasser på Råkhaugen.

Gjentok protest: Med leder Arild Gunnar Vikhagen (Ap) i spissen vedtok Molde eldreråd mandag en enstemmig protest mot at administrasjonen vil kutte i sjukeheimsplasser for å få ned merforbruket i helse og omsorg. – Dette er et tydelig signal til formannskap og kommunestyre som skal sette opp budsjettet for neste år.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Molde eldreråd støtter i utgangspunktet dreiningen av eldreomsorgen fra såkalt institusjonsbasert til hjemmetjenestebasert, slik kommunen har forsøkt i flere omganger, men mener tiltakene som nå listes opp for å få til dette, er for vage og i feil rekkefølge.