Nytt sjukehus bør gi kollektivløft

STORT LØFT: Det er planlagt 1000 parkeringsplasser i tilknytning til det nye sjukehuset på Hjelset. En andel av både ansatte og besøkende må bruke kollektivtransport.  Foto: Helse MR

Vi tror at viljen til å reise kollektivt er stor dersom tilbudet blir god nok.

Nyheter

Det nye fellessjukehuset SNR på Hjelset er under bygging. Påtroppende regjering har gitt et klart signal om at sjukehuset skal bygges etter planen, med alle de funksjoner som er planlagt. Det nye sjukehuset vil bli svært viktig for helsetilbudet i hele regionen. Etter år med planlegging og tautrekking begynner selve sykehusområdet nå å ta form. Sjukehuset på Hjelset vil bli en stor arbeidsplass som også vil endre på transportmønster.

Det er foreløpig planlagt 1000 parkeringsplasser i tilknytning til sykehusområdet. Dette innebærer at det legges opp til at mange ansatte skal reise kollektivt til og fra jobb. Erfaring fra liknende prosjekt andre steder i landet vil bli nyttige for SNR. Nylig var det debatt på NRK om parkeringsløsningene knyttet til det nye fellessjukehuset i Østfold.

Priser på parkering for besøkende og ansatte samt mangelfullt kollektivtilbud var blant erfaringene som tillitsvalgte trakk fram. Utfordringene har vært så store at det er liten grunn til å tro at «dette ordner seg». Derfor er det viktig at man så snart som mulig blir mer konkret på hvordan dette er tenkt løst på Hjelset.

Et godt kollektivtilbud fra første dag vil være helt avgjørende. Dette handler ikke bare om å få satt opp nok busser på aksen mellom Molde, Hjelset og Kristiansund. Sjukehuset tilhører hele regionen, noe som også må avspeiles i kollektivtilbudet inn mot sjukehuset. Løst riktig kan dette gi kollektivfabrikken i regionen et stort løft.

Vi tror at viljen til å reise kollektivt er stor dersom tilbudet blir godt nok. Her vil frekvens på avganger, korrespondanse med andre ruter og pris være avgjørende. Det kan være verdt å se på en prøveordning med gratis eller sterk rabatterte priser for å etablere gode kollektivvaner.

Parkering på et sjukehus bør være priset sympatisk. Vi håper at det ikke blir saker om pårørende og pasienter som har fått store parkeringsutgifter på toppen i en krevende tid. Det samme gjelder praksis for utstedelse av gebyr. Også her kan man lære av noen av de feilene so har blitt gjort andre steder. Blant annet så bør parkering ha en makspris.