Så mange omsorgsboliger står tomme i Molde – kommunen får ikke leietakere som ønsker å bo der

I nye Molde kommune står nå 30 kommunale trygde- og omsorgsboliger tomme. – Eldre i dag har andre behov og ønsker enn før i tiden. En del av boligene er rett og slett ikke attraktive nok, sier tildelingskontoret.
Nyheter

Lørdag skrev Romsdals Budstikke om at flere eldre søker om bofelleskap med heldøgns omsorg, mens færre ønsker å bo i kommunens omsorgsboliger.