Eldreomsorg: – Vi har blitt tøffere på å sende hjem folk

Kontoret som tildeler sjukeheimsplasser i Molde forteller at de har blitt «tøffere» på å sende pasienter direkte hjem fra sjukehus. Samtidig søker flere eldre bofelleskap med heldøgns omsorg, mens færre ønsker å bo i kommunens omsorgsboliger.

Fortalte om praksis: Tone Borge Løkhaug seksjonsleder, for kontor for tildeling og koordinering (KTK) fortalte politikerne i helse og omsorg om hvordan de fordeler kommunens sjukeheimsplasser.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det opplyste Tone Borge Løkhaug, seksjonsleder for kontor for tildeling og koordinering (KTK) i Molde kommune, da politikerne i helse og omsorg drøftet saka om sjukeheimsplasser mandag.