Nyvegen Lønset-Hjelset i Molde og innfartsvegen til Ålesund prioriteres

Fyller på med vegpenger

To vegprosjekt får penger i regjeringens statsbudsjett for 2022: E39 fra Lønset til Hjelset og innfartsvegen Breivika-Lerstad i Ålesund.

MER PENGER TIL LØNSET-HJELSET: Arbeidet med å bygge den 9,3 kilometer lange strekningen fra Lønset til Hjelset vil gå for fullt i 2022. Regjeringen har lagt inn mer penger til dette vegprosjektet.  Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen

Nyheter

De aller største samferdselsprosjektene i Møre og Romsdal, som E136 og E39 Ålesund-Molde, ligger ikke inne med penger til bygging i 2022 på regjeringens forslag til statsbudsjett. Ett riksvegprosjekt i Molde og ett vegprosjekt i Ålesund får imidlertid penger.