Meiner enkelte slepp å jobbe med kvinner:

Ber biskopen gripe inn

Meiner fast tilsette prestar «slepp» å ha gudsteneste med kvinnelege kollegaer.

Prest: Anders Barstad er prest i Spjelkavik kyrkje og leiar i den lokale presteforeininga.  Foto: JOHAN BEHRENTZ

Nyheter

(Sunnmørsposten) Tysdag denne veka kom nyheita om at biskopen i Møre og Romsdal har bestemt at Vidar Nes Mygland, vikarprest i Ørskog, skal takast ut av teneste inntil vidare.