Fra minus til pluss på tre måneder

På tre måneder har Hustadvika kommune snudd minus 12,3 millioner kroner til 7,4 millioner kroner i pluss.

I pluss: Kommunedirektør Per Sverre Ersvik, Hustadvika kommune.   Foto: Vidar Ryther Myklebust

Nyheter

Etter første kvartal i år hadde kommunen et driftsresultat på minus 12,3 prosent. Etter andre kvartal er situasjonen atskillig lysere. Nå er netto driftsresultat snudd til et pluss på 7,4 millioner kroner. Det kom fram i økonomirapporten som kommunedirektøren la fram for formannskapet tirsdag.