Politikerne sendte kutt i sjukeheimsplasser i retur – nå er nytt forslag klart

Administrasjonen holder fast på forslaget om å kutte 22 sjukeheimsplasser for å møte store økonomiske og personalmessige utfordringer i eldreomsorgen. Ifølge kommunalsjefen er det ikke mulig å fortsette med like mange sjukeheimsplasser som i dag.

Vil ha slutt på dobbeltrom Det nye forslaget fra administrasjonen er som sist: Å kutte 22 sjukeheimsplasser ved å omgjøre 16 dobbeltrom til enkeltrom på Kirkebakken og avvikling av 6 plasser ved Nesset omsorgssenter.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

MOLDE: Da politikerne i hovedutvalget for helse og omsorg fikk kuttforslaget fra administrasjonen på bordet 23. august, ble det bråbrems.