Ny deltamutasjon oppdaget i Møre og Romsdal – FHI varsler andre land

Så langt er det påvist 14 tilfeller av denne koronavarianten i Norge. De fleste i vårt fylke.
Nyheter

Onsdag opplyste Folkehelseinstituttet i sin nyeste ukerapport at de har gjort andre land oppmerksomme på en ny variant av deltavarianten som har fått fotfeste i Møre og Romsdal. Det skriver Dagbladet.

FHI har varslet andre land via EWRS-nettverket.

– Det europeiske tidligvarslingssystemet EWRS brukes av landene til å informere hverandre om hendelser av større eller mindre betydning, og det går mange slike meldinger i dette systemet hele tida, sier seniorforsker Olav Hungnes ved FHI til Dagbladet.

– Vi har brukt kanalen til å informere andre land om at vi ser denne mutasjonen i et mindre utbrudd, slik at de kan ha oppmerksomhet dersom det skulle skje en økt forekomst også hos dem. Slik kan det raskt avklares om dette skjer flere steder og dermed framstår som en viktig endring. Inntil videre har vi ikke holdepunkter for at det er slik, fortsetter han til avisa.

Kan ha økt evne til å smitte immune

Mutasjonen som er blitt oppdaget har endringer som forbindes med økt evne til å smitte personer som har blitt immune gjennom vaksinasjon eller gjennomgått sykdom. Den samme endringen har blitt sett i for eksempel gammavarianten og betavarianten.

– Vi holder godt øye med denne posisjonen fordi mutasjon i posisjon 484 anses å ha hjulpet bekymringsvariantene beta og gamma til å unnslippe immunitet, forklarer Hugnes til Dagbladet.

Den aktuelle mutasjonen av deltavarianten har endringer i spikeposisjon 484 (E484A), skriver samme avis.