Kommunen fraktet leirskoleelever med båt uten gyldig sertifikat - må betale 80.000 kroner

Sjøfartdirektoratet har gitt Hustadvika kommune 80.000 kroner i overtredelsesgebyr for brudd på skipssikkerhetsloven.

Denne båten fraktet leirskolelever til Bjørnsund uten sertifiikatet i orden. Nå har kommunen fått gebyr på 80.000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven.   Foto: Privat

Nyheter

Kommunen er ilagt gebyret fordi passasjerbåten Buamarit, som frakter passasjerene mellom Bud og Bjørnsund, ikke har gjennomført årlig tilsyn. Det skulle ha vært gjennomført årlig inspeksjon på båten seinest 6. mars 2021. Det ble ikke gjort. Sjøfartsdirektoratet har brukt kystverkets automatiske identifikasjonssystem (AIS) for å dokumentere at båten fortsatte å frakte passasjerer etter at sertifikatet var utløpt. 9. mars grep Sjøfartsdirektoratet inn og tilbakeholdt båten. Den ble frigitt igjen 11. mars.