LEDER ONSDAG 29. SEPTEMBER

Kulturlivet trenger fortsatt støtte

FORLENGER TILTAK: Kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges, i alle fall ut 2021. Kulturminister Abid Raja opplyser at vel 30 000 arrangører har mottatt støtte. Foto: NTB 

Nå våger kulturlivet å se litt lenger enn til neste pressekonferanse med helse ministeren. Men bransjen trenger fortsatt støtte.

Nyheter

Lørdag gjenåpnet Norge. Endelig kunne folk samles på arrangement, treffes på restaurant eller danse inn i natta. Gledesscenene var store. Spesielt innbyggerne i de store byene har hatt en annen hverdag under pandemien. Det er derfor lett å forstå gleden. Spesielt viktig var dette for kulturlivet. Tiltak har begrenset aktiviteten for festivaler, teater og arrangører. Nå våger de å se litt lenger enn til neste pressekonferanse fra helseministeren. Vi håper på en forlengelse av ordningene, også for idrett og organisasjonslivet.

Det er mye man har lært etter 18 måneder med nedstenging og strenge smitteverntiltak. Betydningen av et variert kulturtilbud er en slik lærdom. Sommeren er ikke den samme uten festivaler. Kulturarrangement er lyspunkt gjennom en lang vinter. De mer langvarige konsekvensene av nedstengingen kjenner vi ikke enda. Forhåpentligvis klarer de fleste å starte opp igjen. Men man skal heller ikke legge skjul på at det kan være krevende for enkelte. Her må politikerne har tett dialog med kulturlivet, og fortsatt se etter tiltak som kan stimulere til aktivitet.

Derfor er det både riktig og viktig at kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges, i første omgang ut 2021. Vi tror kulturlivet fortsatt vil trenge støtte inn i 2022, men det kan være grunn til å se på hvilke tiltak som er mest målrettet. En slik dialog må opprettes så tidlig som mulig, slik at bransjeorganisasjoner kan spille inn sine synspunkt før eventuelle forskrifter blir lagd. Det har vært kritikk for hvordan støtteordningene har truffet næringa i en situasjon hvor alle har hatt tidsnød. Utfordringen nå er å komme litt i forkant.

Så langt har om lag 30 000 arrangement mottatt støtte. En evaluering av hvordan ordningene har truffet vil sjølsagt være på sin plass. Samtidig viser omfanget at ambisjonen har vært å gå ut bredt, og hjelpe også små og mellomstore aktører. Akkurat det har vært en riktig prioritering slik at man i størst mulig grad kan sikre en bredde i kulturlivet.