Flere anmeldelser og kjøreforbud – så mange måtte betale etter Vegvesenets kontroll

Statens vegvesen avdekket flere mangler mandag kveld.
Nyheter

Mandag kveld kontrollerte Statens vegvesen både tunge og lette kjøretøy ved Bergsøya kontrollplass i Gjemnes.