Store utfordringer i Hustadvika-skolene:

Mange elever på laveste nivå: – Bekymringsfullt

Elevene scorer lavt på nasjonale prøver, flere skoler har for få lærere eller en stor andel ikke-kvalifiserte lærere. Utfordringene står i kø for skolene i Hustadvika kommune.

Flere utfordringer i skolen: Kommunalsjef Siv Kathrin Hjellnes, Hustadvika kommune.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det kommer fram i "Tilstandsrapport for grunnskolen 2020" som kommunen har utarbeidet. Rapporten viser resultatene på de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk for 5., 8. og 9. trinn i Hustadvika sammenliknet med kommunene i fylket og i landet for øvrig.