Derfor falt øyeblikkelig hjelp så kraftig i pandemien

Det kan virke merkelig at behovet for øyeblikkelig hjelp i pandemiåret gikk kraftig ned, med nesten 44.000 færre tilfeller enn året før. Men det har sine grunner.

1.500 FÆRRE I FYLKET: Helse Møre og Romsdal hadde drøyt 1.500 færre akuttinnleggelser i pandemiåret enn året før. Av disse var det 31 færre akuttinnleggelser for hjerteinfarkt.   Foto: Marit Heiene

Å gå med en betennelsestilstand i kroppen kan øke risiko for hjerteinfarkt.

Henrik Schirmer
Nyheter

Somatiske akuttinnleggelser ble samlet redusert med omtrent 43.800 tilfeller i Norge det første pandemiåret fra 12. mars 2020 til 11. mars 2021. Det kommer fram i rapporten «Ett år inn i koronapandemien».