Fortsetter med fritt skolevalg

Kommunestyret i Hustadvika vil ikke stoppe ordningen med fritt skolebytte, slik kommuendirektøren har gått inn for.

Populær: Fritt skolevalg har ført til at elever bytter fra mindre skoler til nye Haukås skole som nå er under bygging.   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Kommunestyret valgte å følge hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap som har gått inn for å beholde fritt skolevalg. Kommunedirektøren har foreslått å avvikle ordningen som gjør at elever i grunnskolen i kommunen kan bytte skole etter eget ønske, også når de ikke har krav på det etter utdanningsloven. Kommunedirektøren mener byttingen gjør planleggingen vanskeligere for lærere og skolene, det tapper ressurser og fører til at foreldre krever møter med rektor før skolestart for å finne ut hvilken skole som er best. Det har også ført til at mange søker seg fra mindre skoler til større skoler som Haukås skole i Elnesvågen.