Dette vedtok formannskapet om ny skole i Årølia

Går enstemmig inn for å øke ramma for bygging av ny skole.

Planskisse for nye Årølia skole.  Foto: Skisse: Molde kommune

Nyheter

Tirsdag behandlet formannskapet i Molde saka om ny kostnadsramme for nye Årølia skole.