«Katastrofalt sjukefravær» like før tenkt føde-gjenåpning

Drøyt to måneder før føden i Kristiansund er tenkt gjenåpnet, sliter de med skyhøgt sjukefravær. Gjenåpning forutsetter at sjukefraværet går ned, understreker både toppsjefen og styrelederen.

STÅR FAST PÅ FØDEGJENÅPNING: Adm.dir. Øyvind Bakke og styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal står fast på planen om gjenåpning i Kristiansund om to måneder, tross skyhøgt sjukefravær nå.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Toppsjef Øyvind Bakke i helseforetaket opplyste om sjukefraværet ved de fire fødeavdelingene i fylket i sin orientering til styret onsdag.