Koronasmitte i hjemmetjenesten i Molde

En ansatt og tre brukere i hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgsdistrikt er bekreftet smittet av korona.

ENDRER RUTINENE: Den smittede ansatte i hjemmetjenesten var ikke vaksinert mot korona. Molde kommune vil nå pålegge uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp til pasienter om å bruke munnbind og hansker, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det melder Molde kommune i en oppdatering mandag ettermiddag.

Den smittede ansatte var uvaksinert, og to av de smittede er nå innlagt på sykehus. Den ansatte er bosatt i en nabokommune. De tre brukerne er hjemmehørende i Molde.

– Alle ansatte og brukere i hjemmetjenesten som har vært i nærkontakt med den ansatte på tirsdag eller onsdag i forrige uke, ble testet med hurtigtester på fredag. Til sammen dreier dette seg om 30 personer, opplyser kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal.

Ansatte og brukere skal testes igjen mandag.


Få unge har bestilt koronavaksinering - kommuneoverlegen bekymret

Til nå har bare halvparten av de mellom 12 og 15 år bestilt time til koronavaksinering - nå oppfordrer kommunen foreldre om å bestille time.


Vil be om vaksinestatus

Innerdal viser til at kommunene så langt ikke har hatt rutiner på å sjekke hvorvidt ansatte er vaksinerte. Kommunene kan heller ikke pålegge ansatte å vaksinere seg. Molde kommune har derfor rådført seg med Helsedirektoratet om hva de kan gjøre for å unngå at dette skjer igjen.

– Kommunen kommer nå til å kartlegge vaksinasjonsstatus blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp til pasienter. Uvaksinerte eller delvis vaksinerte blir heretter pålagt å bruke munnbind og hansker, sier Innerdal.

Tiltaket er i tråd med bestemmelser i arbeidsmiljøloven og i henhold til anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Ansatte er ikke pliktige til å oppgi vaksinestatusen, men de blir ansett som uvaksinerte dersom de ikke gjør det. Det er ikke tatt stilling til hvordan innhentingen av vaksinestatusen rent praktisk skal gjennomføres.


Tilbyr tredje dose for de med alvorlig svekket immunforsvar

Legene på sjukehusene vurderer hvem som får tilbud om ei tredje vaksinedose.


– Kan få alvorlige konsekvenser

Kommuneoverlegen viser til at Molde kommune har høy vaksinasjonsdekning i befolkningen generelt.

– Vi har derfor all grunn til å anta at det ikke er snakk om så mange ansatte i helse- og omsorgstjenestene som er uvaksinerte, men vi ser jo nå at det uansett kan få alvorlige konsekvenser dersom det bare er en eller et fåtall som ikke er vaksinert, sier Innerdal.

Molde kommune har 33 registrerte smittede så langt i september.