Vil avvikle fritt skolevalg

Kommunedirektøren i Hustadvika vil ha slutt på ordningen med at elever fritt kan bytte skole om de ønsker det.

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik vil avvikle ordningen med fritt skolevalg i kommunen, bare halvannet år etter at ordningen ble innført.   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Hustadvika kommune innførte i 2020 ordningen med at elever i grunnskolen som hovedregel skal få bytte skole etter eget ønske. Siden ordningen ble innført har kommunen mottatt og innvilget 36 søknader om skolebytte. I 10 av tilfellene er skolemiljøet årsaken til at eleven vil bytte. I 27 av tilfellene er det andre årsaker, som ønske om å opprettholde kontakten med venner, at familie eller hovedforesatt har flyttet, eller andre praktiske årsaker.