Pressekonferanse om koronasituasjonen

Nyheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør Line Vold i FHI deltar.