Kontroll på Hjelset:

Flere brukte mobilen, mens andre tråkket for hardt på gassen

UP delte ut 17 bøter under en trafikkontroll på Hjelset torsdag.
Nyheter

Trafikkontrollen ble avholdt i 50-sona på Hjelset. Totalt fikk ti sjåfører bot for høg fart, mens sju fikk bot for mobilbruk.