Ytterlige tre smittede ved Romsdal vgs – starter massetesting

Totalt er nå sju elever smitta ved skolen. – Ser ut til å bli et omfattende utbrudd, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

Antar flere positive prøver: – Å tro noe annet vil være som å tro på julenissen, sier kommuneoverlege, Cato Innerdal, om det pågående utbruddet.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde kommune har onsdag fått melding om ytterligere tre smittede elever ved Romsdal videregående skole. Alle tre er hjemmehørende i Molde kommune. Til sammen er det nå sju smittede ved skolen, og alle var til stede på valgkamparrangementet i Fuglsethallen forrige torsdag.

– Hvorfor knyttes utbruddet til skoledebatten?

– Det handler om smittesporing. Per nå er skoledebatten den eneste fellesnevneren vi klarer å finne for samtlige smitta. Symptomdebuten tatt i betraktning, så er det relativt sannsynlig at flere har blitt smitta der. Smittetilfellene er på tvers av linjer og klasser ved skolen, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

Via ei pressemelding fra Molde kommune sier kommuneoverlegen følgende:

– Vi advarte sterkt mot å samle så mange elever på et arrangement, og nå ser vi konsekvensene.

– Vurderte du som kommuneoverlege å sette ned foten for gjennomføringa av skoledebattene?

– Vår vurdering var da at det ikke var lovmessig dekning for et slikt vedtak etter smittevernloven. Derfor anbefalte jeg at dette ble gjennomført på en slik måte at man unngikk å samle så mange elever, sier Innerdal til Rbnett.

Han forventer flere smittede i dette utbruddet de kommende dagene.


Tre nye smittetilfeller ved Romsdal vgs

Berørte klasser er i gang med selvtesting, men det er så langt ikke tatt stilling til om alle elevene må testes.


Massetesting starter fredag

Innerdal har onsdag hatt møte med elevrådene ved Molde og Romsdal vgs. Da møtet startet, kom meldingene om tre nye smittetilfeller ved Romsdal, og i etterkant av møtet kom det melding om ytterligere tre.

– I det møtet avtalte vi at de skulle ta et møte med sine egne, og vurdere hvilke alternativ vi skulle gå for. Romsdal ga tilbakemelding om at de støttet massetesting, og vi starter testing av alle elever fredag morgen, med selvtesting. Deretter skal de testes to ganger i uka, mandag og torsdag fram til høstferien. Dette i håp om å få kontroll over smittesituasjonen, som nå er uoversiktlig, sier Innerdal.

Kan bli omfattende

Foreløpig er det kun smitte hos elever ved Romsdal vgs, men Innerdal forteller at dette ser ut til å bli et omfattende utbrudd.

– Vi antar at det vil komme flere positive prøver. Å tro noe annet vil være som å tro på julenissen. I utgangspunktet er det i denne aldersgruppa vi ser mest smitte, og vi vil være heldig hvis Molde vgs unngår å få positive prøver, sier han.

Kommuneoverlegen forteller at dette kan bli en vanskelig runde, som vil kreve mye av elevene og skolen.

– Vi må sørge for at det blir gjennomført en så omfattende testing at vi klarer å få stanset dette. Vi følger naturligvis utviklinga tett, og skal fortløpende vurdere om det vil bli nødvendig med massetesting også ved Molde videregående, sier Innerdal.

Kan være aktuelt med gult nivå

– Er det aktuelt å innføre gult nivå på Molde og Romsdal vgs?

– Det er aktuelt. Men i undervisningssituasjonen er det grupper på tvers av ulike klasser. I tillegg tar de felles buss. Vurderingen nå er at vi ikke «vinner» mye på å skifte smittevernnivå. Det viktigste nå er å teste for å avdekke smittetilfeller og bryte smitteveier. Men vi vurderer dette fortløpende, sier kommuneoverlegen.


Dette er gult nivå
  • Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av de vanlige gruppene. Kilde: Udir

Molde kommune har også fått melding om et smittetilfelle som ikke er knyttet til utbruddet ved Romsdal videregående skole. Dette var en kjent nærkontakt av en tidligere smittet og smittesporing er avsluttet.