Alle 12-15-åringer I Molde får tilbud nest uke:

Derfor reagerer mange sterkere på 2. dose

Mens 12-15-åringene i Molde får tilbud om Pfizer neste uke, settes kun Moderna denne uka. De ser ut til å gi bivirkninger oftere enn Pfizer. For begge typer gir 2. dose ofte mest bivirkninger. Begge deler har sin grunn.

STERKERE ETTER 2. DOSE: – Når du får 2. vaksinedose, vil immunforsvaret huske innholdet i den forrige vaksinedosen. Immunforsvaret vil da reagere raskere og kraftigere og ta i bruk antistoffene og forsvarscellene som allerede er i kroppen, sier Cato Innerdal.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommuneoverlege Cato Innerdal forteller at det settes ulike vaksinetyper i Molde kommune denne og neste uke.