Fastlegekrisen vokser – foreslår disse drastiske grepene

Molde mangler nå seks fastleger, to av dem utlyst siden i fjor vår. Nå foreslås drastiske tiltak. Blant dem er å oppløse Molde interkommunale legevakt, alternativt å kutte ut kveldslegevakt i Eidsvåg.

Tanja Thalèn er kommunalsjef helse og omsorg i Molde kommune og har utredet saka om tiltak mot fastlegekrisa i kommunen. Der inngår nedleggelse av legevakta i Eidsvåg, som er åpen hverdager fra kl. 16 til kl. 21.   Foto: Bjorn Brunvoll

Nyheter

Fastlegetilbudet i Molde kommune har fungert godt i mange år, fram til for to år siden. Da begynte også Molde å merke den voksende fastlegekrisen, som følge av en stor og voksende arbeidsbelastning. Snitt for fastleger i Norge er 55,6 timer i uka, ifølge UNI Research.