Skoler må vente på hjelp:

– Det er tungt å vente for både elever, foreldre og skole

– Ventelistene til PPT går ut over oppfølging av enkeltelever og muligheten til å hjelpe lærere med klassemiljøet, forteller rektor.

Merker kø: Rektor Inger Lise Eidhammer ved Skjevik barne- og ungdomsskole sier en uheldig konsekvens av køen med enkeltsaker hos PPT er mindre oppfølging av lærere og klassemiljø. Bildet er tatt i en annen anledning.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Torsdag skrev Romsdals Budstikke om at Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Molde er på etterskudd med om lag 100 av 500 saker på grunn av trang økonomi og begrensninger under koronaen.