Nå blir det gult beredskapsnivå i moldeskolene

Kommuneoverlegen i Molde har vedtatt å heve beredskapsnivået i skolene fra grønt til gult. Bakgrunnen er det rekordhøge smittetallet for tida.

HEVER BREDSKAPEN: Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Vedtaket gjelder for aktiviteter innendørs ved alle barne- og ungdomsskolene i Molde kommune. Det trer i kraft fra mandag 6. september. I første omgang skal det vare ut september måned, skriver Molde kommune i en pressemelding.

Det er kommuneoverlege Cato Innerdal som torsdag har fattet det lokale vedtaket .


Innerdal bekymret for barn og unge – nå vil han snakke med skoleelevene

Denne uka startet Molde med hurtigtester for barnehagebarn og skoleelever i kommunen. Nå vil kommuneoverlege Cato Innerdal høre hva de unge mener om nettopp det.


I vedtaket peker kommuneoverlegen på at Molde kommune har hatt et rekordhøyt antall covid-19-tilfeller i august med 60 registrerte smittede. Flere skoler har vært involvert i smitteutbrudd.

Tilbake til kohorter

Gult nivå innebærer blant annet å gå tilbake til ordningen med kohorter, der hver klasse utgjør en kohort. Det er samme opplegg som før sommerferien.

– Skolene skal unngå samarbeid mellom mer enn to kohorter. Det blir også gruppeinndeling på SFO. Elevene skal unngå fysisk kontakt og ha god håndhygiene, og det er fortsatt viktig at ingen syke elever skal møte på skolen, opplyser kommunen.

– Gult nivå innebærer at hver elev får langt færre nærkontakter. Ved smitteutbrudd er det dermed færre som må gjennom selvtesting, sier Innerdal. Han var torsdag var i møte med elevrådsrepresentanter og rektorer om saka, og sier oppslutningen om tiltaket var stor.

Håper vaksinering vil endre

Gult nivå innendørs vil i utgangspunktet gjelde ut september måned, men situasjonen vurderes fortløpende, heter det.

– I løpet av september måned vil vi ha gjennomført vaksinering for aldersgruppa 12 til 15 år. På det tidspunktet står vi nok i en helt annen smittesituasjon, mener Innerdal.


Kommune i Romsdal klar til å vaksinere barn frå tolv år og oppover

Aukra kommune startar no med vaksinering av barn og ungdommar frå fylte 12 år.


Det lokale vedtaket gjelder i første omgang ikke for videregående skoler og barnehager, men Innerdal utelukker ikke at det kan komme endringer også for dem.

– Vi går i dialog med de videregående skolene og barnehagene i neste uke, sier kommuneoverlegen Cato Innerdal.