Smitte i skoler og barnehage – nå deles det ut hurtigtester

Barnehagebarn og elever på barne-, ungdoms-, og videregående skole får nå tilbud om å ta hurtigtester hjemme hvis noen i klassen eller på avdelinga i barnehagen blir smittet av korona. 
Nyheter

Molde kommune har mottatt et stort parti med selvtester som nå er tilgjengelig for barnehagene og skolene i kommunen.