Samferdselsdepartementet ber om mer informasjon fra Statens vegvesen om Romsdalsaksen

– Behov for mer fakta

I løpet av uka sender Samferdselsdepartementet brev til Statens vegvesen for å få flere fakta på bordet når det gjelder lengde, dybde og kostnad for en vegløsning langs Romsdalsaksen med tunnel under Veøya.

VEØYA: Romsdalsaksen starter med flytebru fra Hjelvika til Sekken, videre til Veøya og Skåla via bruløsninger. Nå skal det utredes en undersjøisk tunnel fra Sekken til Skålahalvøya..  Foto: Illustrasjon: Nordwest 3D

Nyheter

MOLDE: – Vi har fulgt med på debatten i Møre og Romsdal rundt utredningene av fjordkryssingene. Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen synliggjøre for oss fakta rundt en vegløsning langs Romsdalsaksen med tunnel under Veøya, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet til Romsdals Budstikke.