Tommel opp for kreftsenter til 10 millioner i Ålesund

Styret i helseforetaket er positiv til kreftsenter for pasienter og pårørende i Ålesund, et såkalt Vardesenter. SNR Hjelset planlegges med plass for tilsvarende oppfølging av kreftpasienter, i samarbeid med Ålesund.

VED KREFTAVDELINGA: Hvis Kreftforeningen sier ja, blir det et Vardesenter for kreftpasienter og pårørende ved kreftavdelinga på Ålesund sjukehus. Det er tenkt som et mindre, kvadratisk bygg ved inngangen til pasienthotellet, bak muren t. h. i bildet.   Foto: STAALE WATTØ, Sunnmørsposten

Nyheter

Et Vardesenter beskrives slik på Kreftforeningens hjemmesider: «Vardesenteret er en gratis møteplass på de største sykehusene i landet for alle som er rammet av kreft. Du er like velkommen om du er pårørende, etterlatt, nåværende eller tidligere kreftpasient.»