Nytt steg for milliardutbygging – til applaus og bekymringsmelding

Et enstemmig styre sa ja til konseptrapporten for milliard-utbygging ved Ålesund sjukehus, kalt AIO-prosjektet. De var full av lovord til ansatte og prosjektleder – men er bekymret for økonomien.

NY INNGANG: Skisse av en del av utbyggingsprosjektet ved Ålesund sjukehus, med nytt og utvidet inngangsparti. Prosjektet til en drøy milliard kom onsdag et viktig steg videre da styret vedtok å tilrå Helse Midt at man går videre til neste fase.   Foto: HELSE MØRE OG ROMSDAL

Det er imponerende hva som har skjedd her i løpet av så kort tid. 

Styreleder Ingve Theodorsen
Nyheter

Ålesund sjukehus er et halvt hundre år gammelt, med stort behov for oppgradering. Behovene er nedfelt i en Bygningsmessig utviklingsplan som består av mange ulike behov.