Fylket har et av landets beste fagmiljø

Ålesund har eit av landets beste fagmiljø på revmatisme.

Sterkt fagmiljø: Fagmiljøet ved sjukehuset i Ålesund, her representert ved revmatologane Hallvard Fremstad og Maud-Kristine Aga Ljoså og studiesjukepleiar Hanne Ødegård.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter
  • (Smp.no) Sjukehuset i Ålesund har veldig flinke legar innan revmatisme. Derfor får dei arrangere ein nordisk fag-kongress.

  • Dette er ein konferanse som har rullert mellom hovudstadane i dei fem nordiske landa. Men då turen kom til Norge, var det ikkje Oslo, men Ålesund som blei valt.